RING OSS - 0340-68 34 22

OVK Besiktning Halland

RING OSS - 0340-68 34 22

OVK Besiktning Halland

Klimat och ventilationsservice

Kontakta oss

OVK-besiktning

Välkommen till firma Per Wikstrand Klimat och Ventilationsservice AB! Vi erbjuder OVK-besiktning i Halland, service, felsökning och installationer av ventilation.

Injustering

Vid en injusteringen går vi igenom hela ventilationssystemet i er fastighet och justerar in enligt projekterade luftflöden. Vi hjälper även till med projektering. Ta kontakt!

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

OVK Besiktning Halland

Gubben själv

Vi erbjuder er att göra en OVK-besiktning i Halland. Vi vänder oss både till företags- och privatkunder, bostadsrättsföreningar (BRF:er) och industrier för att göra noggranna OVK:er. Dessa OVK-besiktningar ska göras regelbundet, i enlighet med lagen.

Beroende på vilket slags ventilationssystem som ni har i er fastighet, ska byggnaden genomgå en OVK-besiktning vart 3:e eller vart 6:e år. Och de ska alltid göras av en auktoriserad och certifierad funktionskontrollant.

Vi är certifierade funktionskontrollanter vilket krävs för att göra en OVK-besiktning i Halland.

Så gör vi OVK-besiktning i Halland

När ni anlitar oss att göra en OVK-besiktning i Halland ser vi alltid till att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.

Skulle det finnas något som inte är som det ska vara, kan vi hjälpa er med det som bör åtgärdas. Men det är alltid fastighetsägaren som ska avgöra vad vi ska göra. När vi har gjort en OVK-besiktning tar vi fram ett protokoll som både du som byggnadsägare, och kommunens byggnadsnämnd får. Ett intyg på vår OVK ska även sättas upp i byggnaden, med datum och vad som har framkommit i OVK-besiktningen.

Dessa ventilationssystem kontrollerar vi efter 3 år

När du anlitar oss får du:

  • OVK-besiktning till bra pris.
  • Energieffektivisering av bostad, kontor eller lokal.
  • Injustering av ventiler som förbättrar dem.

I förskolor, skolor, sjukhus och vårdcentraler, servicehus oavsett ventilationssystem, samt flerfamiljshus och fastigheter som har kontor, personalutrymmen i industrier med FT eller FTX system, utförs OVK-besiktning vart 3:e år. Och detta är enligt lag, då kraven på effektiva och väl fungerande ventilationssystem är så pass höga.

Kraven på en hälsosam inomhusmiljö i allmänna byggnader där människor vistas vardagar och helger. Detta gäller bland annat för flerfamiljshus, kontor, personalrum och industrier, som endast har FT-, eller FTX-ventiler. Med FT-ventilation menas från- och tilluft som är styrda med fläkt utan återvinning, med FTX-ventilation menas till- och frånluft med återvinning

Andra ventilationssystem kontrollerar vi efter 6 år

Om ni har en bostadsrättsförening (BRF), är fastighetsägare med antingen ett flerfamiljshus eller en fastighet som inrymmer kontor, personal eller industrier med S-, FT-, eller har FX-ventilation, så räcker det med OVK-besiktning enbart vart 6:e år.

En- och tvåbostadshus behöver endast en installationsbesiktning innan byggnaden tas i bruk. 

Vi gör OVK i Halland

Skulle det framkomma något med ert ventilationssystem så hjälper vi er att åtgärda det också - om ni vill det. Vi kan serva, rensa, optimera och injustera dem eller så installerar vi ett nytt system som fungerar bättre. Vi är erfarna ventilationsmontörer med allt arbete inom ventilation som vårt expertområde. Vi vet hur ni kan förbättra er inomhusmiljö. Skulle det vara så att ni behöver förbättra er inomhusmiljö kan vi ge förslag på hur energiåtgången kan minskas för er ventilation samtidigt som inomhusmiljön blir bättre.

Ta kontakt med oss och berätta om ni behöver en OVK i Halland!