RING OSS - 0340-68 34 22

OVK Besiktning Halland

RING OSS - 0340-68 34 22

Om oss

Gubben själv

Välkommen till Per Wikstrand Klimat och Ventilationsservice AB! Vi erbjuder företagskunder och privata personer att göra OVK-besiktning i Halland. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap inom OVK-besiktningar. service och installation av ventilation. I Halland utför vi både service och installation av ventilation, felsökningar av ventilationssystem, injusteringar av ventilationssystem, och installationer och injusteringar av värmesystem.

OVK och energieffektivisering i Halland

Ett justerat ventilationssystem är en viktig förutsättning för en effektiv energianvändning i alla hus. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet måste alltid en injustering göras. Om ni anlitar OVK-besiktning i Halland kan vi göra en injustering och kontroll av luftflödena. 

Vi ser till att säkra en optimal drift av ert ventilationssystem, ger service och inspekterar regelbundet ert ventilationsaggregat. Vi byter filter och rengör kanaler och don så att energiförbrukningen för ventilationsaggregatet inte ökar och minimerar risken för att värmeväxlaren inte blir sämre. Både en OVK och service av ventilationen är därför viktig.

Ta kontakt och få OVK, energieffektivisering och injustering av era ventiler!